නීතිය සියල්ලන්ට සමානය

ඔබ රැකියාව කරන්නේ සිල්ලර කඩයක කියා සිතන්න. නැත්නම් යම් පුද්ගලික ආයතනයක කියා සිතන්න.

ඔබ රැකියාව කරන අතරතුර යම් දිනකදී ඔබගේ නොසැලකිල්ල නිසා හෝ ඔබ ගත් තීරණයක් වැරදී යාම නිසා ඔබ රැකියාව කරන සිල්ලර කඩයට හෝ ආයතනයට රුපියල් දහදාහක, පනස්දාහක, ලක්ෂයක, ලක්ෂ පහක පාඩුවක් වුනා කියා උපකල්පනය කරන්න.

එසේ වුනා නම් කුමක් සිදුවනු ඇත්ද?

එසේ නම් බොහෝ විට ඒ වරදට ඔබට දඬුවම් විඳීමට සිදුවනු ඇත. බොහෝ විට පාඩුව ඔබගෙන් අයකරගනු ඇත. ඔබට රැකියාව අහිමි වන්නටද පුළුවන. ඔබව නීතිය ඉදිරියේද කට උත්තර බඳින්නට සිදුව සමහර විටෙක ඔබව වරදකරුවෙක් බවටද පත් වනු ඇත.

කරුණු එසේ වෙත්දී ඒ වෙනුවට ඔබ මෙරට පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීකෙනෙක් නම්, ඇමතිකෙනෙක් නම්, ජනාධිපතිකෙනෙක් නම් ඔබ කරනා වැරදි නිසා සිදුවන පාඩු වලට, අහිමිවීම් වලට ඔබට දඬුවම් විඳීමට සිදු නොවනු ඇත. ඔබ කාටවත් වග උත්තර බැඳිය යුතු වන්නේද නැත. නීතිය ඔබෙන් ප්‍රශ්න කරන්නේද නැත.

ඔබ අත තිබෙන බලයේ තරම අනුව ඔබගේ ක්‍රියාවලට වගවීම නොවීම තීරණය වනු ඇත.

ඔබ බලයලත් අයෙක් නම් ඔබේ නොසැලකිල්ල සහ මන්ධබුද්ධික බව නිසා රුපියල් බිලියන ගණනින් මුහුදට ගසාගෙන යාමට හැරිය හැක. කෝටි ප්‍රකෝටි ගණන් අලාභ වන ආයෝජනයන් කල හැක. ඔබට රාජකාරිය කිරීමට ලැබෙන මුදල් යොදාගෙන අධි සුඛෝපබෝගී වාහන වලට වියදම් කල හැක. ඔබට සහ පවුලේ සැමට නිවාඩු සවාරි යාමට හැක. ඔබගේ කීර්ති නාමය වැඩි වන අන්දමට පෝස්ටර් කටවුට් වලට, වෙළඳ දැන්වීම් වලට වියදම් කල හැක.

දවස් කිහිපයකට පසු සියල්ලන්ට එය අමතකව යයි. බොහෝ දෙනෙක් එය අඩුම ගනනේ වැරැද්දක් ලෙසවත් නොදකිනු ඇත.

ඔවුන්ට කරුණු කාරණා එසේ වෙද්දී ඔබ අතින් සිදුවන අත්වැරැද්දක් නිසා රුපියල් මිලියන 900ක් 1000ක් තියා රුපියල් පන්දාහක, පන්ස්දාහක, ලක්ෂයක පාඩුවක් ඔබ රාජකාරි කරනා තැනට සිදුවුනා නම් පහුවදාට ඔබට සිදුවන්නේ කුමක්ද? ඔබ රැකියාව කරන සිල්ලර කඩයේ ලාච්චුවෙන් රුපියල් 100ක් අයථා ලෙස ගත් බව තහවුරු වුනහොත් පහුවදාට ඔබට සිදුවන්නේ කුමක්ද?

සිතන්න.

ඔබ තවමත් නීතිය ඉදිරියේ සියල්ලන් සමානය කියන ලස්සන බොරුව පිළිගන්නා අයෙක්ද?

3 Comments

  1. සුපිරි හෝටල් සැමට විවෘතයි, හැබැයි කෑම කන්නේ ධනවතුන් පමණයි.
    නීතියත් ඒ වගේ. නිර්ධන පන්තිය පාලනය කරන්න ධනපති පන්තිය විසින් යොදා ගන්න තවත් එක උපකරණයක් විතරයි.

    Liked by 1 person

Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s