මැචින්ම කපල් එක

සිංහල බෞද්ධයා :- “විවාහයට කලින් ලිංගික සබඳතා පැවැත්වීම වරදකි. එසේ කරන්නන්ට නිගරු කිරීම, ලේබල් ගැසීම, කොන් කිරීම, කටකථා ආදිය මඟින් ‘චරිතය ඝාතනය’ කල යුතුය (කාන්තාවන්ට විශේෂයි)”.

ඉස්ලාම් මූලධර්මවාදියා :- “විවාහයට කලින් ලිංගික සබඳතා පැවැත්වීම අපරාධයකි. ගල් ගසා ඝාතනය කල යුතුය (කාන්තාවන්ට විශේෂයි).”


සිංහල බෞද්ධයා :- “කන්‍යාභාවය යනු මංගල රාත්‍රිය තෙක් රැකගෙන තම පුරුෂයාට පූජා කල යුතු උතුම් දෙයකි”

ඉස්ලාම් මූලධර්මවාදියා :- “කන්‍යාභාවය යනු මංගල රාත්‍රිය තෙක් රැකගෙන තම පුරුෂයාට පූජා කල යුතු උතුම් දෙයකි”


සිංහල බෞද්ධයා :- “කාන්තාවන්ගේ කන්‍යාභාවය පිළිබඳ මහා උන්මාදයක් අපට ඇත. කන්‍යාභාවය නොමැති කාන්තාවන් ‘පාවිච්චි කල බඩු’ ලෙස ඉවත දැමිය යුතුය. ප්‍රතික්ෂේප කල යුතුය. මංගල රාත්‍රියේදී තම බිරිඳට කන්‍යාභාවය නොමැතිය කියා දැන ගත්තොත් එදා සිට ඇයට බැල්ලියක සේ සැලකිය යුතුය”

ඉස්ලාම් මූලධර්මවාදියා :- “කාන්තාවන්ගේ කන්‍යාභාවය පිළිබඳ මහා උන්මාදයක් අපට ඇත. කන්‍යාභාවය නොමැති කාන්තාවන් ‘පාවිච්චි කල බඩු’ ලෙස ඉවත දැමිය යුතුය. ප්‍රතික්ෂේප කල යුතුය. මංගල රාත්‍රියේදී තම බිරිඳට කන්‍යාභාවය නොමැතිය කියා දැනගතහොත් ඇයව ගල් ගසා මරා දැමිය යුතුය (දැඩි අන්තවාදී සමහරු).


සිංහල බෞද්ධයා :- “කාන්තාව දරුවන් සැදීමට සිටිනා මැෂිමකි. දරුවන් බිහි කිරීමට නොහැකි කාන්තාවන්ට නිගරු කල යුතුය. අවමන් කල යුතුය. ඔවුන් දැකීම පවා අසුභ ලකුණකි. කාන්තාව මවක් වීමට පෙර සිටම “කවද හරි අම්මා කෙනෙක් වෙන්න ඉන්න අය නේද” කියා ඔවුන්ගේ ‘වැරදි’, මව් කෙනෙකුට අනුචිත හැසිරීම් නිවැරදි කල යුතුය. කාන්තාවක් ගැන ‘මව’ නැමති භූමිකාවෙන් පිට සිතීමට නොහැකිය.

ඉස්ලාම් මූලධර්මවාදියා :- “කාන්තාව දරුවන් සැදීමට සිටිනා මැෂිමකි. පිරිමියා කැමති කැමති වෙලාවට දරුවන් හැදීම උදෙසා ඔහු හා එක්වීමට සූදානමින් සිටිය යුතුය.”


සිංහල බෞද්ධයා :- “සමලිංගික හැසිරීම වැරදිය. සමලිංගිකයන් පිළිගැනීමෙන්, ඔවුන්ගේ අයිතීන් පිළිගැනීමෙන් සමාජය විනාශ වේ. සමලිංගිකත්වය අස්වාභාවිකය. මිනිසුන් දෙදෙනෙකු එක් විය යුත්තේ දරුවන් බිහි කිරීමටම පමණි. එසේ කල නොහැකි නම් ඔවුන්ට ආදරය කිරීමට, එකට ජීවත් වීමට අයිතියක් නැත. ඔවුන්ව ප්‍රතිෂේප කල යුතුය. අපහාස කල යුතුය. කොන් කල යුතුය”

ඉස්ලාම් මූලධර්මවාදියා :- “සමලිංගික හැසිරීම වැරදිය. සමලිංගිකයන් පිළිගැනීමෙන්, ඔවුන්ගේ අයිතීන් පිළිගැනීමෙන් සමාජය විනාශ වේ. සමලිංගිකත්වය අස්වාභාවිකය. මිනිසුන් දෙදෙනෙකු එක් විය යුත්තේ දරුවන් බිහි කිරීමටම පමණි. එසේ කල නොහැකි නම් ඔවුන්ට ආදරය කිරීමට, එකට ජීවත් වීමට අයිතියක් නැත. ඔවුන්ව ගල් ගසා ඝාතනය කල යුතුය”


සිංහල බෞද්ධයා :- දරුවන්ව අයිති දෙමාපියන්ටය. කන්න බොන්න දී, උගන්වා ලොකු මහත් කල නිසා ඔවුන්ගේ ජීවිත වල සියලූම වැදගත් තීරණ ගත යුත්තේ අපට ඕනෑ විදියටය. එසේ නැති නම් ඔවුන්ව ගෙදරින් දොට්ට දැමිය යුතුය. එලවිය යුතුය. දරු කමින් නෙරපා දැමිය යුතුය.

ඉස්ලාම් මූලධර්මවාදියා :- දරුවන්ව අයිති දෙමාපියන්ටය. කන්න බොන්න දී, උගන්වා ලොකු මහත් කල නිසා ඔවුන්ගේ ජීවිත වල සියලූම වැදගත් තීරණ ගත යුත්තේ අපට ඕනෑ විදියටය. එසේ නැති නම් ඔවුන්ව ගෙදරින් දොට්ට දැමිය යුතුය. එලවිය යුතුය. දරු කමින් නෙරපා දැමිය යුතුය (දැඩි අන්තවාදීන් නම් දෙමාපියන්ට අකීකරු වී පවුල මත අගෞරවය දැමූ දරුවන් මැරිය යුතුය – honor killing)


සිංහල බෞද්ධයා :- “මානව හිමිකම් කියන වචනය පවා අරහංය. ආගමින් සියලූම සමාජ ගැටළු විසඳිය හැකිය. සමාජයේ පිරිහීමට හේතුව මිනිසුන් ආගමින් ඈත් වීමය. එනිසා ආගමට මිනිස්සුන්ව තව තවත් පෙළඹිය යුතුය. මානව හිමිකම් නම් අපට එපාය”

ඉස්ලාම් මූලධර්මවාදියා :- “මානව හිමිකම් කියන වචනය පවා අපට අරහංය. ආගමින් සියලූම සමාජ ගැටළු විසඳිය හැකිය. සමාජයේ පිරිහීමට හේතුව මිනිසුන් ආගමින් ඈත් වීමය. එනිසා ආගමට මිනිස්සුන්ව තව තවත් පෙළඹිය යුතුය. මානව හිමිකම් නම් අපට එපාය”


සිංහල බෞද්ධයා :- “ආගමක් නැතිව මිනිසෙක්ට ශිෂ්ඨ සම්පන්නව ජීවත් විය නොහැකිය. ආගම් නොමැති නම් මිනිස්සු තිරසනුන් වගේ වෙනවාය. කර්මය නැති නම් අදම අපි මිනීමරනවාය, ගෑණු දූෂණය කරනවාය, සත්තු එක්ක සෙක්ස් කරනවාය. අපි මේ සියල්ල නොකරන්නේ ආගමට ඇති බය නිසාය”

ඉස්ලාම් මූලධර්මවාදියා :- “ආගමක් නැතිව මිනිසෙක්ට ශිෂ්ඨ සම්පන්නව ජීවත් විය නොහැකිය. ආගම් නොමැති නම් මිනිස්සු තිරසනුන් වගේ වෙනවාය. අල්ලා නැති නම් අදම අපි මිනීමරනවාය, ගෑණු දූෂණය කරනවාය, සත්තු එක්ක සෙක්ස් කරනවාය. අපි මේ සියල්ල නොකරන්නේ ‘අල්ලාට’ ඇති බය නිසාය”


සිංහල බෞද්ධයා :- “අන්‍යාගමීකරණය තහනම් කල යුතුය. ගෙවල් ගෙවල් වලට ගොස් වෙනත් ආගම් ප්‍රචාරය කරන උන්ව කනට ගසා එළවිය යුතුය. අපේ ආගමේ ඔලු ගෙඩි ගණන හැකි තරම් වැඩි කල යුතුය.”

ඉස්ලාම් මූලධර්මවාදියා :- “අන්‍යාගමීකරණය තහනම් කල යුතුය. ගෙවල් ගෙවල් වලට ගොස් වෙනත් ආගම් ප්‍රචාරය කරන උන්ව කනට ගසා එළවිය යුතුය. අපේ ආගමේ ඔලු ගෙඩි ගණන හැකි තරම් වැඩි කල යුතුය.”


සිංහල බෞද්ධයා :- “ගෑණු උනාම හැදිච්ච විදියට අඳින්න ඕනෑය. වැදගත් තැන් වලට යද්දි සාරිය වැනි සංවර ඇඳුමක් ඇඳිය යුතුය. නැති නම් ඔවුන්ව එළවිය යුතුය. හැදිච්ච ඇඳුම් ඇන්දවිය යුතුය.”

ඉස්ලාම් මූලධර්මවාදියා :- “ගෑණු උනාම හැදිච්ච විදියට අඳින්න ඕනෑය. වැදගත් තැන් වලට යද්දි බුර්කාව වැනි සංවර ඇඳුමක් ඇඳිය යුතුය. නැති නම් ඔවුන්ව එළවිය යුතුය. හැදිච්ච ඇඳුම් ඇන්දවිය යුතුය.”


සිංහල බෞද්ධයා :- “සමාජය පිරිහී ඇත්තේ නීති මදි කම නිසාය. වරදකරුවන්ට රජ කාලේ දඬුවම් දිය යුතුය. වරදකරුවන්ට දඬුවම් දීමෙන් සියල්ල විසඳේ. ඔවුන් ඒ තත්වයට පත් වන්නෙ ඇයි, ඒ තත්වයට පත් වූයේ කෙසේද වැනි සමාජිය, ආර්ථික, සංස්කෘතික සාධක අපට වැඩක් නැත. මරණ දණ්ඩනය අනිවාර්යෙන් අද සිටම ක්‍රියාත්මක කල යුතුය.”

ඉස්ලාම් මූලධර්මවාදියා :- “සමාජය පිරිහී ඇත්තේ නීති මදි කම නිසාය. වරදකරුවන්ට ශරියා නීතියෙන් දඬුවම් කල යුතුය. වරදකරුවන්ට දඬුවම් දීමෙන් සියල්ල විසඳේ. ඔවුන් ඒ තත්වයට පත් වන්නෙ ඇයි, ඒ තත්වයට පත් වූයේ කෙසේද වැනි සමාජිය, ආර්ථික, සංස්කෘතික සාධක අපට වැඩක් නැත. මරණ දණ්ඩනය අනිවාර්යෙන් අද සිටම ක්‍රියාත්මක කල යුතුය.”


සිංහල බෞද්ධයා :- “විනෝද වීම අවුල්ය. වසරේ වැදගත් මොහොතවල් හෝටල් වල සාද දමමින්, මස් කමින්, මත්පැන් බොමින් ගත කරන්නේ නැහැදිච්ච අවලම්මුය. එදාට ආගමානුකූලව ගත කිරීම යහපති.”

ඉස්ලාම් මූලධර්මවාදියා :- “විනෝද වීම අවුල්ය. වසරේ වැදගත් මොහොතවල් හෝටල් වල සාද දමමින්, මස් කමින්, මත්පැන් බොමින් ගත කරන්නේ නැහැදිච්ච අවලම්මුය. හැමදාම ආගමානුකූලව ගත කිරීම යහපති.”


සිංහල බෞද්ධයා :- “අපේ ආගම විවේචනය කලොත් බලාගෙනය. හිනා වුනොත් බලාගෙනය. අපේ ආගමේ ශුද්ධ වූ වචන, සංකේත, අපේ ආගමේ නායකයාව අප අකමැති විදියට කුමන ආකාරයේ දෙයක් උදෙසාවත් යොදාගත්තොත් බලමුය. එහෙම කරන උන්ගේ අඬු කැඩිය යුතුය. හිරේ දැමිය යුතුය. ඒ දේවල් තහනම් කල යුතුය”

ඉස්ලාම් මූලධර්මවාදියා :- “අපේ ආගම විවේචනය කලොත් බලාගෙනය. හිනා වුනොත් බලාගෙනය. අපේ ආගමේ ශුද්ධ වූ වචන, සංකේත, අපේ ආගමේ නායකයාව අප අකමැති විදියට කුමන ආකාරයේ දෙයක් උදෙසාවත් යොදාගත්තොත් බලමුය. ඒ දේවල් තහනම් කල යුතුය. එහෙම කරන උන්ව මැරිය යුතුය.”


සිංහල බෞද්ධයා :- “අදහස් ප්‍රකාශනයේ අයිතිය අපට එපාය. එය හොඳ නැත.”

ඉස්ලාම් මූලධර්මවාදියා :- “අදහස් ප්‍රකාශනයේ අයිතිය අපට එපාය. එය හොඳ නැත.”


සිංහල බෞද්ධයා :- “අපේ ආගමික නායකයා සියලු දේ දත්තෙකි. ඔහු කී දෙයින් පිට කිසිවක් සත්‍යය නොවේ. ඔහු කී දේ විශ්වාස නොකරන්නන් මෝඩයෝය”

ඉස්ලාම් මූලධර්මවාදියා :- “අපේ අල්ලා සියලු දේ දත්තෙකි. ඔහු කී දෙයින් පිට කිසිවක් සත්‍යය නොවේ. ඔහු කී දේ විශ්වාස නොකරන්නන් මෝඩයෝය.”


දැන් ඇති. පෝස්ට් එක තවත් දිග වෙන නිසා මෙතනින් නවත්තනවා. නැත්නම් සමාන කම් තවත් ලියන්න පුලුවන්.

මට තියෙන ප්‍රශ්නය මේකයි. මුන් දෙගොල්ලන්ට මෙච්චරම ගැලපෙන, එකම වගේ අදහස් තිබිලත්, ඇයි මෙච්චර නයි පොළොං තරහක්? මගේ යාලුවෙක් දවසක් කිව්ව කතාවක් තමයි, මුන් දෙගොල්ලන්ගෙ අදහස් ව්‍යුහයෙන් සමානයි, ගැඹුරින් විතරයි වෙනස් වෙන්නෙ කියල. ඒ කියන්නෙ දෙගොල්ලන්ගෙම අදහස් ගොඩනැඟෙන්නෙ එක හා සමාන ආකෘතියකින්. ආකෘතියේ ගැඹුර විතරයි වෙනස්. එකම දේවල් හරි, වැරදි විදියට දකින්නෙ. වෙනස වෙන්නෙ, ඒ වැරදි එක්ක කටයුතු කරන්නෙ කොහොමද කියන තැනදි විතරයි.

සරලවම කියනවා නම් දෙගොල්ලොම අමු පිස්සො.. එක සෙට් එකකට පිස්සු ඩබල්, අනිත් සෙට් එකට පිස්සු ට්‍රිබල් 😀

මේ දෙගොල්ලොම, විශේෂයෙන් සිංහල බෞද්ධයො මොහොතකට නැවතිල බලල හිතුවොත් හොඳයි.. තමා අච්චර ප්‍රතික්ෂේප කරන ආගමක්, සංස්කෘතියක් තියෙන පිරිසකට මෙච්චර සමාන අදහස් නේද අපිටත් තියෙන්නෙ කියල. එහෙම හිතල තමන්ගෙ අදහස් දිහාත්, අර සෙට් එක දිහා බලන්න පාවිච්චි කරන අන්වීක්ෂය යොදල බැලුවොත්, අමු අමුවේ පේන්න තියෙන ඒවායේ අවුල පෙනෙයි.

මීටත් වඩා තේරෙන්න කියන්න ක්‍රමයක් ඉතින්, මට නම් හිතාගන්න බෑ. මෙහෙම පෙන්නලත් බැයි නම්.. කණගාටුයි කියන්න, සොරිම තමා.

උඹල ඔය මෝඩ අදහස් ඔලුවේ තියාගෙන, ඒවා එක්ක ජීවත් වෙලා, ඒවා එක්කම මැරිලා පලයල්ලා.
.
.
.
– Jamis Banda

ප/ලි-

 1. සිංහල කතෝලිකයන්ද/ක්‍රිස්තියානින්ද මීට වැඩි වෙනසක් නැත. ඒ ඔවුන්ගේද සංස්කෘතිය සිංහල බෞද්ධ නිසාය. එකම සංස්කෘතියක හැදී වැඩී එකම අදහස් දරන සිංහල කතෝලිකයන්ද මේ ජාතියේම අමන මෝඩයන් බව මතක් කරමි. නැත්නම් මේ පෝස්ටුවේ ඔවුන්ගේ නම සඳහන් නොකිරීම ගැන ඔවුන් අමනාප විය හැක.

 2. මෙහි සිංහල බෞද්ධයා යනුවෙන් සියලූම බෞද්ධයන් මෙසේ කියා අදහස් නොකරමි. නමුත් බහුතරයක් දෙනාගේ චින්තනය මේ හා සමාන නිසා සිංහල බෞද්ධයා යන නාමය භාවිතා කලෙමි. මීට හාත්පස විරුද්ධ අදහස් දරණ සිංහල බෞද්ධ මිතුරු මිතුරියන් ඉතා සුළු පිරිසක් ඇති බව දනිමි. ඔවුන් මීට අදාල නොමැති බව සඳහන් කරමි

2 responses to “මැචින්ම කපල් එක”

 1. //
  ප/ලි-

  සිංහල කතෝලිකයන්ද/ක්‍රිස්තියානින්ද මීට වැඩි වෙනසක් නැත. ඒ ඔවුන්ගේද සංස්කෘතිය සිංහල බෞද්ධ නිසාය. එකම සංස්කෘතියක හැදී වැඩී එකම අදහස් දරන සිංහල කතෝලිකයන්ද මේ ජාතියේම අමන මෝඩයන් බව මතක් කරමි. නැත්නම් මේ පෝස්ටුවේ ඔවුන්ගේ නම සඳහන් නොකිරීම ගැන ඔවුන් අමනාප විය හැක.
  

  //

  මෙයට එකඟවිය නොහැක සිංහල බෞද්ධයන් යුද්ධයට කැමතිය, සිංහල කතෝලිකයා සාමයට කැමතිය.

  මම මෙම ගුනය නම්කරලා තියෙන්නේ සිංහල කතෝලිකයාගේ ජන්ම ද්‍රෝහිකම කියලා.
  සිංහල කතෝලිකයෙක් බුද්ධාගමට හැරුනොත් එයාගේ ලමයින්ට මෙම ජන්ම ද්‍රෝහි කමෙන් මිදෙන්න පුළුවන්.

  Like

 2. මෙම ලේඛකයා දෙමළ ජාතිවාදියෙකි.
  ඔහු සූක්ෂමව දෙමලා මඟහැරියේය.

  මම අභියෝග කරනවා. පුළුවන්නම් දෙමල්ලුන්ගේ එක වැරැද්දක් ලියනු!

  Like

ප්‍රතිචාර සඳහා:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: