ඔබේ ‘විල්සන්’ කවුරුන්ද?

“ජීවිතය කියන එකේ තේරුම මොකක්ද?” මුහුණුපොතේ මිතුරෙක් ප්‍රශ්නයක් අහනවා. ජීවිතය එක්ක හැමදාම ඔට්ටු වෙන මිනිස්සු විදියට අපි හැමෝටම මේ ප්‍රශ්නයට දෙන්න මොකක් හරි උත්තරයක් ඇති. ලෝකයේ අහන දකින දේවල් සහ මිනිස්සු ගැන උනන්දු වෙන අපි.. කල්පනා කරන අපි..අපි ගැනම, අපේ ජීවිත ගැනම හිතල බලල තියෙනවද?උඳේ ඉඳල රෑ නිදි ඇඳට යන තුරාවට අපි කරන දේවල්, ඇයි […]